اطلاعیه ها
لینک ورود به سامانه کلاسها(مجازی)

دانشجویان عزیز ؛جهت ورود به سامانه آموزش مجازی  دانشگاه پیام نور خراسان رضوی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

Slms.Razavi.Pnu.ac.ir
اساتید معزز نیز جهت ورود به سامانه آموزش مجازی  دانشگاه پیام نور خراسان رضوی بر روی لینک زیر کلیک نمایند:


tlms.Razavi.Pnu.ac.ir
 
امتیاز دهی