كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
درباره ریاست

ریاست دانشگاه پیام نور مرکز قوچان
 


 

مهندس رضا مغانی
E-Mail: 

سوابق تحصیلی :

 

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

نام واحد آموزشی و شهر محل تحصیل

دیپلم

لیسانس

فوق لیسانسسوابق  علمی- پژوهشی :سوابق  کاری:


 
امتیاز دهی