اطلاعیه ها
امكان انتخاب محل آزمون از 18 آبان تا 1 آذرماه 1402 در سامانه گلستان فعال مي باشد‌.
 
امتیاز دهی