آموزش
فایل راهنمای درخواست تصویب موضوع و تعیین اساتید فعالیت آموزشی و پژوهشی به پیوست فایل راهنمای دانشجویان برای ارسال درخواست تصویب موضوع و پیشنهاد اساتید برای راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله، به حضور دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلی اعلام میگردد . 
فايلها
rahnamaye darkhast tasvib faaliyat amozeshi1400.pdf 753.93 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر