آموزش
موارد و نکات مهم در خصوص انتقال یا مهمان به مراکزو واحد های دیگر دانشگاه پیام نور
 
1. انتقال : انتقال داخلی به سایر مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور و به سایر دانشگاهها ممنوع
می باشد
. انتقال از دانشگاههای غیرپیام نور به دانشگاه پیام نور منعی ندارد.
 
2. مهمان دائم : مهمان دائم منحصرا بین مراکز و و واحدهای داخلی خود پیام نور می باشد و مخصوص دانشجویانی است که ساکن قوچان هستند و بنا بر شرایط ایجاد شده در طول تحصیل محل سکونت آنها تغییر می کند.نحوه درخواست به صورت اینترنتی واز طریق سیستم گلستان می باشد.
 موافقت با مهمان دائم دانشجو مساوی است با از دست دادن دانشجو و کم شدن آمار دانشجویان مرکز و به تبع آن ایجاد مشکل برای مرکز و همکاران.
موافقت با مهمان دائم از سایر مراکز و واحدهای پیام نور برای مرکز منعی ندارد.
 
3.مهمان موقت : تمام دانشجویان می توانند از این امکان استفاده کنند برای مرکز هم مشکلی به وجود نمی آید. دانشجو را معمولا برای مهمان موقت راهنمایی نمایید.
 
نحوه درخواست به صورت اینترنتی و از طریق سیستم گلستان می باشد و فقط در بازه های محدود اول ترم و قبل از انتخاب واحد فعال می شود. زمان ارائه درخواست از طریق کانالهای اطلاع رسانی دانشگاه اعلام می شود .
معمولا  با درخواست مهمان موقت دانشجویان موافقت می شود به شرطی که حد نصاب کلاسهای حضوری برای مرکز در برخی رشته ها مهم نباشد  مانند دروس عملی و ... 
 
4. فرق مهمان دائم و موقت : در مهمان دائم کل اطلاعات دانشجو  در سیستم گلستان به مرکز مقصد منتقل می شود و همکاران مرکز مبدا به اطلاعات دانشجو دسترسی ندارند.
اما در مهمان موقت دانشجو فقط از کلاسها و امتحانات در مرکز مقصد استفاده می کند و همکاران مرکز مبدا به اطلاعات وی دسترسی دارند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر