آموزش
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق -تغییر منبع قابل توجه دانشجویان رشته حقوق :


با توجه به عدم چاپ کتاب حقوق بین الملل هوایی تالیف دکتر منصور جباری از انتشارات فروزش منبع درس حقوق  بین الملل هوایی  با کد ۱۲۲۳۲۵۷ وعدم موجودیت در بازار؛ کتاب حقوق هوایی از منظرحقوق داخلی وبین الملل از انتشارات شهر دانش تالیف دکتر منصور جباری با شرح پیوست (۵فصل اول کتاب مطالعه شود) به عنوان منبع جایگزین درس حقوق بین الملل هوایی معرفی می شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر